Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2014

sans-changer
Nie ma takiego wybiegu, którego nie spróbowałby człowiek, aby tylko oddalić od siebie trud myślenia.
— So popular
sans-changer
5910 2dc5
sans-changer
5881 c9dc
Reposted byNocturia Nocturia
sans-changer
5733 9f68
Reposted byizzy13violinzz izzy13violinzz
sans-changer
5664 990a

November 10 2014

sans-changer
7580 f12d
sans-changer
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota.
— true story
Reposted byPaintedinred Paintedinred
sans-changer
6828 1452
Reposted byPaintedinred Paintedinred
sans-changer
6706 c136
Reposted byPaintedinred Paintedinred

November 09 2014

sans-changer
Kiedy zastąpisz negatywne myślenie pozytywnym, zaczniesz zauważać pozytywne skutki tej zmiany.
— Willie Nelson
Reposted byalwaysonmymindniveadieeinenotforgetmeinherentlynoiseplacekijacekSkydelanunhappyspolkamlodaniewolnicaarrependimentoSchuylermooncatzamknioczyKawaiiNamidamefirsiostrymarbra12Kahluamaladoroslaeterniamagolek22emciubaevenbourricothashanakareninajustanotherdreamerbreatheslow123nietutejszaautunnoarrependimentoelinelapengindangerzonewonderlandsdziubkowakotficablackbettychoiseszyyhoudapo-prostu-pastelowehashamilamijabrettiluckyoneKeppermisneautunnodlaczegoniemegabajtpuremindxbesomeoneelseallayStayifyouloveallayzupkaaasvgonbesomeoneelsetristeplacekijacekAinsworthCassbreatheslow123Skydelanmenthacammycatsomebunnynowaay13-dayskindofnightmarecynarelationshitmisiaqCuukierek
sans-changer
8870 4592
Reposted bybudasAmericanloverrugiaimitacjebanshe
sans-changer
4869 ac07
Reposted byciaka ciaka
sans-changer
3895 74cf
Reposted bybudas budas
sans-changer
3768 d645
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl